Lyrics | Rupan Dekhani Supari Chikani | PACHHADLELA  [kay zal...bankwala tumhi aaw khel chalu ha
  are deva kay karu, kay karu..
  rupan dekhani supari chikani solav sara
  ha aaa a
  rupan dekhani supari chikani solav sara
  duniya phirati mazya mag par tulach mi hera
  tuz paul kuth fasal
  he he he he ye
  mala bhutani pachhadal -
  hyala bhutani pachhadal -

  kavala piperi vajawato, mama mamila nachavato -
  dhhakdhhak hot uart hit, zurateya pr
  bagh phulun alay mal
  mag mag bhut, bhut, bap tuza hith, kuth
  chari mudya chit, ag bai, ag karayal taplet mala
  are tuzya khulan jail javani nahi kas kala
  duniya phirati mazya mag par tulach mi hera
  tuz paul kuth fasal
  are are are bapare
  mala bhutani pachhadal -
  bhu bhu bhutani pachhada
  hyala bhutani pachhadal -
  (ambyachya dhalivar bsalay mo
  navricha bapus gavcha chor ) -
  hay, natrangi nar, sola shinga
  madanach vaar, ghumechya jwanichya ainbhar
  mich tuza raja, raj
  rani chal ghari mazy
  ata sang bandbaj
  ag mirwit nein vara
  hmm tuzya manatal dein tual lagin ata thara
  tuzihi ladik ada pahun, man maz bhula
  ata tuzmaj jamal, he he jamal ho jama
  mala bhutani pachhadal, kanchya bhutan pachhadal'
  hyala bhutani pachhadal, he he pachhada
  pachhadal pachhadal pachhadal